Forschungszentrum

INSTITUT FÜR UMWELTSYSTEMFORSCHUNG


Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

Universität Osnabrück
Institut für Umweltsystemforschung
Barbarastr. 12
49076 Osnabrück

Raum 92/106
Tel: +49 541 969 2010
Fax: +49 541 969 2599
Email

Katrin Ellerbrake