Forschungszentrum

INSTITUT FÜR UMWELTSYSTEMFORSCHUNG


Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

Universität Osnabrück
Institut für Umweltsystemforschung
Barbarastr. 12
49076 Osnabrück

Raum 92/106
Tel: +49 541 969 7434
Fax: +49 541 969 2599
Email schreiben

Patricia Schattan

Ressourcenmanagement (FB 1)

Forschungsprojekte

  • Logist.Plus