Institut für

UMWELTSYSTEMFORSCHUNG


Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

2016

 • J.M. Wissing, H. Nieder, O.S. Yakovchouk, M. Sinnhuber: Particle Precipitation: How the Spectrum fit Impacts atmospheric Chemistry, J. Atmos. Solar-Terr. Phys. in press < abstract | paper >

2015

 • Logachev Yu I., Bazilevskaya G.A., Vashenyuk E.V., Daibog E.I., Ishkov V.N., Lazutin L.L., Miroshnichenko L.I., Nazarova M.N., Petrenko I.E., Stupishin A.G., Surova G.M., Yakovchuk O.C.: A Comparison of Proton Activity in Cycles 20-23, Geomagnetism and Aeronomy, Volume 55 (3), p. 277-286, doi:10.1134/S0016793215030135 < abstract | paper >
 • Bazilevskaya G.A., Logachev Yu I., Vashenyuk E.V., Daibog E.I., Ishkov V.N., Lazutin L.L., Miroshnichenko L.I., Nazarova M.N., Petrenko I.E., Surova G.M., Yakovchuk O.S.: Solar Proton Events in Solar Activity Cycles 21-24, Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, Allerton Press Inc, Volume 79 (5), p. 573-576, doi:10.3103/S1062873815050135 < abstract | paper >

2014

 • Shugay Yu S., Veselovsky I.S., Yakovchouk O.S., Myagkova I.N.: Influence of heliospheric and geomagnetic Activity on the Dynamics of the relativistic electron Fluxes in the Earth′s outer Radiation Belt around the Minimum of the Solar Activity in 2008-2010, Geomagnetism and Aeronomy, Volume 54 (5), p. 558-567, doi:10.1134/S001679321405017X < abstract | paper >

2013

 • Myagkova I.N., Shugay Yu S., Veselovsky I.S., Yakovchouk O.S.: Comparative Analysis of Recurrent High-Speed Solar Wind Streams Influence on the Radiation Environment of near-Earth Space in April-July 2010, Solar System Research, Volume 47 (2), p. 127-140, doi:10.1134/S0038094613020068 < abstract | paper >

2012

 • Yakovchouk O.S.: Measures and Consequences of High Solar Activity, Uniprint Oulu, Finland, ISBN 978-951-42-9977-3, 122 pp., doi:10.1017/S1743921309029913 < abstract | paper >
 • Veselovsky I.S., Mursula K., Ptitsyna N.G., Tyasto M.I., Yakovchouk O.S.: Sporadic and recurrent Geomagnetic Disturbances in 1859-1860 according to the archived Data from the Russian Network of Stations, Geomagnetism and Aeronomy, Volume 49 (2), p. 163-168, doi:10.1134/S0016793209020042 < abstract | paper >
 • Tyasto M.I., Ptitsyna N.G., Veselovsky I.S., Yakovchouk O.S.: Extremely strong Geomagnetic Storm of September 2-3, 1859, according to the archived Data of Observations at the Russian Network, Geomagnetism and Aeronomy, Volume 49 (2), p. 153-162, doi:10.1134/S0016793209020030 < abstract | paper >
 • Yakovchouk O.S., Mursula K, Holappa L., Veselovsky I.S., Karinen A.: Average Properties of geomagnetic Storms in 1932-2009, J. Geophys. Res, Volume 117, A03201, doi:10.1029/2011JA017093, < abstract | paper >
 • Veselovsky I.S., Myagkova I.N., Yakovchuk O.S.: Dynamics of the energy Spectra of Solar Proton Events observed in Solar Cycle 23, Solar System Research, Volume 46 (3), p. 220-242, doi:10.1134/S0038094612030033 < abstract | paper >

2011

 • Veselovsky I.S., Yakovchouk O.S.: On Forecasting Solar Proton Events using a ground-based Neutron Monitor, Solar System Research, Volume 45 (4), p. 354-364, doi:10.1134/S0038094611040095 < abstract | paper >
 • Yakovchouk O.S., Veselovsky I.S., Makarenko N.G.: Recurrence Time Statistics of the Most Powerful Perturbations on the Sun and in the Heliosphere, Centr. Eur. Astrophys. Bull., Volume 35 (1), p. 51-58, doi: < abstract | paper >

2009

 • Veselovsky I.S., Mursula K., Ptitsyna N.G., Tyasto M.I., Yakovchouk O.S.: Sporadic and recurrent Geomagnetic Disturbances in 1859-1860 according to the archived Data from the Russian Network of Stations, Geomagnetism and Aeronomy, Volume 49 (2), p. 163-168, doi:10.1134/S0016793209020042 < abstract | paper >
 • Tyasto M.I., Ptitsyna N.G., Veselovsky I.S., Yakovchouk O.S.: Extremely strong Geomagnetic Storm of September 2-3, 1859, according to the archived Data of Observations at the Russian Network, Geomagnetism and Aeronomy, Volume 49 (2), p. 153-162, doi:10.1134/S0016793209020030 < abstract | paper >
 • Yakovchouk O.S., Veselovsky I.S., Mursula K.: Statistical Properties of the most powerful Solar and Heliospheric Disturbances, Adv. Space Res., Volume 43 (4), p. 634-640, doi:10.1016/j.asr.2008.09.025 < abstract | paper >
 • Mursula K., Usoskin I., Yakovchouk O.: Does Sunspot Number Calibration by the “Magnetic Needle” make sense?, J. Atmos. Solar-Terr. Phys., Volume 71 (17-18), p. 1717-1726, doi:10.1016/j.jastp.2008.04.017 < abstract | paper >

2008

 • Yakovchouk O.S., Veselovsky I.S., Mursula K., Shugai Y.S.: 3D Evolution of solar magnetic Fields and high-speed Solar Wind Streams near the Minimum of Solar Cycle 23, Proceedings of the International Astronomical Union, Volume 4 (257), p. 601-603, doi:10.1017/S1743921309029913 < abstract | paper >

2005

 • Veselovsky I.S., Bothmer V., Cargill P., Dmitriev A.V., Ivanov K.G., Romashets E., Zhukov A.N., Yakovchouk O.S.: Magnetic Storm Cessation during sustained northward IMF, Adv. Space Res., Volume 36 (12), p. 2460-2464, doi:10.1016/j.asr.2004.06.020 < abstract | paper >
 • Yermolaev Y.I., Zelenyi L.M., Zastenker G.N., Petrukovich A.A., Yermolaev M.Y., Nikolaeva N.S., Panasyuk M.I., Kuznetsov S.N., Myagkova I.N., Murav'eva E.A., Yushkov B.Y., Veselovsky I.S., Dmitriev A.V., Zhukov A.N., Yakovchouk O.S., Kuznetsov V.D., Chertok I.M., Ishkov V.N., Belov A.V., Eroshenko E.A., Yanke V.G., Gaidash S.P., Kanonidi K.D., Kuzin S.V., Zhitnik I.A., Ignat′ev A.P., Slemzin V.A., Sukhodrev N.K., Shestov S.A., Eselevich M.V., Eselevich V.G., Rudenko G.V., Dvornikov V.M., Sdobnov V.E., Kravtsova M.V., Bogod V.M., Kotel'nikov V.S., Pershakov L.A., Beloglazov M.I., Vlasov V.I., Chashei I.V., Kleimenova N.G., Kozyreva O.V., Kozlov V.I., Parkhomov V.A., Kugaenko Y.A., Khisamov R.Z., Yanchukovski V.L., Kudela K.: A Year Later: Solar, Heliospheric, and Magnetospheric Disturbances in November 2004, Geomagnetism and Aeronomy, 45(6), 681-719, Volume 45 (6), p. 681-719, doi: < abstract | paper >
 • Veselovsky, I.S. ; Dmitriev, A.V. ; Zhitnik, I.A. ; Zhukov, A.N. ; Zel'dovich, M.A. ; Kuzin, S.V. ; Naumkin, A.A. ; Persiantsev, I.G. ; Ryazanov, A.Yu. ; Shugai, Yu.S. ; Yakovchouk, O.S. ; Bogachev, S.A. ; Shestov, S.V.: Global Variations and Asymmetry of the Sun During Extremely High Activity in October-November 2003, Solar System Research, Volume 39 (3), p. 169-175, doi:10.1007/s11208-005-0032-3 < abstract | paper >
 • Panasenco O., Veselovsky I.S., Dmitriev A.V., Zhukov A.N., Yakovchouk O.S., Zhitnik I.A., Ignat′ev A.P., Kuzin S.V., Pertsov A.A., Slemzin V.A., Boldyrev S.I., Romashets E.P., Stepanov A., Bugaenco O.I., Bothmer V., Koutchmy S., Adjabshirizadeh A., Fazel Z., Sobhanian S.: Solar Origins of intense Geomagnetic Storms in 2002 as seen by the CORONAS-F Satellite, Adv. Space Res., Volume 36 (8), p. 1595-1603, doi:10.1016/j.asr.2005.08.029 < abstract | paper >

2004

 • Veselovsky I.S., Panasyuk M.I., Avdyushin S.I., Bazilevskaya G.A., Belov A.V., Bogachev S.A., Bogod V.M., Bogomolov A.V., Bothmer V., Boyarchuk K.A., Denisov Y.I., Dmitriev A.V., Zelenyi L.M., Zeldovich M.A., Ishkov V.N., Kudela K., Kuzhevsky B.M., Kuzin S.V., Kuznetsov V.D., Kuznetsov S.N., Kurt V.G., Lazutin L.L., Logachev Y.I., Makhmutov V.S., Mitrofanov I.G., Morozov O.V., Myagkova I.N., Nusinov A.A., Panasenco O.A., Petrukovich A.A., Podorolsky A.N., Svertilov S.I., Svidsky P.M., Suvorova A.V., Yushkov B.Y., Yakovchouk O.S.: Solar and Heliospheric Phenomena in October-November 2003: Causes and Effects, Cosmic Research, Volume 42 (5), p. 435-488, doi:10.1023/B:COSM.0000046229.24716.02 < abstract | paper >

2002

 • Bothmer V., Veselovsky I.S., Dmitriev A.V., Zhukov A.N., Cargill P., Romashets E.P., Yakovchouk O.S.: Solar and Heliospheric Causes of Geomagnetic Perturbations during the Growth Phase of Solar Cycle 23, Solar System Research, Volume 36 (6), p. 499-506, doi:10.1023/A:1022109320777 < abstract | paper >

Non-peer-reviewed

<Name, A.>, <Name, B.>, <Name, C.> (20??): <Titel of publication>. <Source>, <page-from>-<page-to>.

 

 

Reports

Posters